PROJEKT

Malmöhus Invest agerar som semi-aktiva delägare i ett antal nationella och internationella projekt. Vi är därmed inte engagerade i den dagliga förvaltningen. beträffande dessa projekt.

Arthouse Szczecin
I Szczecin, en historisk hamnstad i Polen nära gränsen till Tyskland, har MHI varit med och totalrenoverat en hyresfastighet från 1800-talet. 1800-talets utsmyckning, stuckaturer och själ har i möjligaste mån bevarats, samtidigt som husen nu rymmer ypperligt moderna boenden.

Malmöhus Projekt
Projektledningsbolag i sydvästra Sverige med lång erfarenhet av projekt- och byggledning samt affärs- och projektutveckling.