INVESTERINGAR

Det geografiska läget har en stor betydelse för hur vi investerar. God lokalkännedom och närvaro på plats är avgörande för framgång och vi etablerar oss därför bara där vi har god marknadskunskap och resurser på plats.

Våra erfarenheter inom fastighetsbranschen gör oss till en trygg hyresvärd. För oss är det en väsentlig hörnsten i vår verksamhet att vara en aktiv aktör som bedriver kontinuerlig utveckling och förädling av vårt bestånd. Det är viktigt för oss med lyhördhet, engagemang och ansvarstagande när det kommer till våra hyresgäster och deras behov.

Vi tror att kommersiella lokaler och industrilokaler har en intressant utvecklingspotential. Därmed har vårt fokus ofta riktats mot denna typ av fastigheter.

Acrinova äger och utvecklar fastigheter i Öresundsregionen. Med fokus på hållbar tillväxt investerar bolaget i fastigheter med hög utvecklingspotential

Östersjöhus är ett fastighetsbolag med fokus på fastighetsutveckling i södra och mellersta Sverige och drivs av en mycket dedikerad och erfaren konstellation av ägare.

VÅRT FASTIGHETSBESTÅND

Genom långsiktiga investeringar, finansiell disciplin och praktisk tillgångsförvaltning strävar vi efter ett värdebeständigt och hållbart fastighetsbestånd samt en stabil intjäningsförmåga.

  • Helsingborg - Murgrönan 7
  • Helsingborg - Murgrönan 8
  • Skellefteå - Motorn 5
  • Skellefteå - Motorn 6
  • Skellefteå - Städet 12
  • Malmö - Betongen 6
  • Helsingborg - Armborstet 1

AVYTTRADE FASTIGHETER