Om oss

Malmöhus Invest AB bildades 2012 av Lars Rosvall, Roger Stjernborg Eriksson och Mats Nilstoft. Parterna var väl bekanta med varandra sedan tidigare och drevs av en gemensam vision att som kapitalpartners med gedigna erfarenheter från branschen söka goda och intressanta investeringsmöjligheter.

Våra huvudsakliga investeringar görs inom fastighetssektorn, men vi är inte bundna vid den typen av investeringar utan verkar även på andra arenor. Sådana som vi bedömer som värdegenererande på sikt, och som stärker vår och våra regioners utveckling och tillväxt. Våra regioner har under lång tid varit relativt hållna till södra Sverige, men har under 2022 utökats med en satsning på Mälarregionen och Stockholm.

Förutom investmentverksamheten erbjuder vi tjänster inom ekonomisk analys, bolags- och fastighetsvärdering samt affärsgenomförande.

Vi har expertis och kan vara behjälpliga i initiala skeden av förhandlingar mellan parter som vill ingå en affärsrelation. Dessutom har vi goda kunskaper om och mångåriga erfarenheter av lednings- och styrelsefrågor samt strategiskt beslutsfattande.

Lars Rosvall

Partner och grundare, Malmöhus Invest

  • lars.rosvall@ateneum.se
  • +46 706 70 09 11

Tidig befattning som concern-controller på Peab. Senare roller som VD, ägare och styrelseledamot i Dagon, Klövern, Brinova, Norama, Ateneum, Acrinova och Östersjöhus.
Utbildning motsvarande civilekonom.

Roger s. Eriksson

Partner och grundare, Malmöhus Invest

  • roger.eriksson@norama.se
  • +46 708 32 48 39
Medgrundare av Acrinova AB och Brinova AB. Tidigare VD och koncernchef för Dagon AB, grundare av Norama AB och tidigare bankdirektör i Swedbank. Styrelseordförande i IDAMA Consulting AB samt tidigare styrelseordförande i Norama AB. Vice styrelseordförande i Skurups Sparbank. Roger fyller på sin energibank genom MMA och Ayurveda.

Utbildning med fleråriga studier i ekonomi och juridik

Mats Nilstoft

Partner och grundare, Malmöhus Invest

  • nilstoft@telia.com
  • +46 705 78 10 60

I Mats yrkesmässiga bakgrund finns anställningar hos Sweco, Malmros/Arjo och Ferring läkemedel. Han har tidigare varit engagerad som styrelseordförande i Acrinova, samt som ledamot i börsbolagen Dagon och Midway. I bostadsorten Malmö är han antagligen ensam om att äga en snöskoter!

Civilekonom från Lunds universitet.

Felix Duvnäs

Investeringar och transaktioner, Malmöhus Invest Stockholm/Mälardalen

  • felix.duvnas@mhinvest.se
  • +46 738 18 80 96

Felix är civilekonom med bakgrund inom management-consulting för riskkapitalbolag, affärsutveckling, företagsvärdering och företagsförsäljning. Hans engagemang har i allt större utsträckning riktats mot fastighetstransaktioner och fastighetsinvestering. Felix är grundare av och delägare i Nordnäs Fastigheter AB. Han är också en dedikerad cocktailnörd som vet hur man hanterar en shaker.

Civilekonom med inriktning finans från Linköpings universitet samt San Diego University.

Vilhelm Nord

Projektledning och projektstyrning, Malmöhus Invest Stockholm/Mälardalen

  • vilhelm.nord@mhinvest.se

  • +46 728 56 33 32
Vilhelm är civilingenjör med bakgrund från den byggnadstekniska sidan av fastighetsutveckling. Han har varit involverad i allt ifrån Norra Länken (Trafikverket), projektledning av nybyggnation av hyresrätter (Peab, Hifab, Oscar Properties) och industriprojekt (Östersjöhus) till utbyggnad av Stockholms tunnelbana. Vilhelm är grundare, delägare och VD i Nordnäs Fastigheter AB och styrelseordförande i Frituna Invest AB. Han briljerar även i löp- och skidspåret och svingar racketar som en gud.

Civilingenjör, ekonomi och byggrätt från Lunds tekniska högskola, master i projektledning från Nanyang Technological University Singapore.