Vi investerar för framtiden

Vi investerar för framtiden

Vi tänker brett

Malmöhus Invest AB är ett investmentbolag med säte i Malmö och Ängelholm och med verksamhet i Mälardalsregionen och Stockholm. Vi investerar huvudsakligen i fastigheter, men också i annan verksamhet där vi ser en utvecklingspotential. Med investeringarna eftersöker vi även en lämplighet för såväl våra regioners som vårt företags utveckling och tillväxt. Som en röd tråd genom vårt engagemang löper alltid en strävan att minimera de avtryck vi gör på miljön till fördel för efterkommande generationer.

Fastighetsutveckling och transaktioner

Vårt ägande drivs av nyfikenhet, engagemang och en vilja att aktivt utveckla och förädla vårt bestånd. Våra gemensamma erfarenheter, nätverk och vår samlade expertis utgör en trygg bas. Tillsammans besitter vi djupa kunskaper om affärsprocesser, transaktioner, projekttyper och utveckling av olika slags fastigheter.

Investerar med ansvar

Bygg- och fastighetssektorn svarar för en stor del av den totala utsläppsmängden växthusgaser i vårt land. Vi har en målsättning att i möjligaste mån bygga smart och miljövänligt, samt genomföra miljömässiga effektiviseringar av vårt fastighetsbestånd. För oss innebär engagemang i fastighetsutveckling även ett ansvar för att bidra till städers utveckling och tillväxt, vilket kan ge kommuner ny energi.

Engagemang, långsiktighet, ansvarskänsla