INDUSTRI & TEKNIK

Skruva Teknik AB, är ett tillverkande företag som är verksamt utanför Helsingborg och med 100% av verksamheten på export till främst Asien och Amerika. Produkterna är transportörer för lossning av fartygslaster vid kaj! Dessa kan vara fast monterade på kaj, fartyg eller mobila. Omsättningen är cirka 100 mkr med relativt stor löpande orderstock. Bolaget sysselsätter cirka 40 fast anställda.